Uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina

Oddaja vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina je mogoča skladno z javnim pozivom (Uradni list RS, št. 94/2023 z dne 1. 9. 2023) od 1. septembra 2023 do vključno 30. septembra 2023.

DOBRO JE VEDETI

Gospodinjstvo s povprečnim odjemom zemeljskega plina bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejelo povračilo  v znesku ca. 1 EUR.
Povprečen poslovni odjemalec na distribucijskem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejel  povračilo v znesku ca. 20 EUR.
Povprečen poslovni odjemalec na prenosnem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejel  povračilo v znesku ca. 4.500 EUR.

Ukrep je torej prvenstveno namenjen večjim, poslovnim odjemalcem, kjer so zneski povračil lahko višji. Sicer pa so zneski relativno nizki, ker gre za povračilo sorazmernega dela povračila prispevka za OVE + SPTE za zemeljski plin in ne plačila energenta zemeljskega plina. Postavka na računu »Prispevek za OVE + SPTE« pri plinu znaša 0,99045 EUR/MWh. Gospodinjstvo s povprečno porabo zemeljskega plina na letni ravni torej plača približno 10 EUR prispevka OVE + SPTE, ki je torej osnova za izračun povračila.

POGOJI ZA POVRAČILO SORAZMERNEGA PRISPEVKA

  • Končni odjemalec mora dokazati trajno zmanjšano porabo zemeljskega plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo zemeljskega plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let in hkrati
  • dokazati, da je zmanjšanje porabe zemeljskega plina bilo doseženo z investiranjem v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Omenjene ukrepe končni odjemalec izkazuje z računi za izvedene storitve, vgrajene elemente in naprave ter gradbena dela, izdanimi v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. decembra 2023. Uredba definira nabor naslednjih ukrepov:
  • izvajanje energetskih storitev,
  • pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije,
  • prenova stavbnega ovoja,
  • zamenjava tehničnih in energetskih sistemov.

Pomembno: Zgolj zmanjšanje porabe zemeljskega plina zaradi varčevanja, brez izvedenih ukrepov za povečanje učinkovite rabe energije in/ali obnovljive vire energije ni upravičen razlog za povračilo prispevka.

POTREBNA DOKAZILA

  • Podatki o porabi zemeljskega plina v zadnjih 6 sezonah, ki jih končni odjemalec lahko pridobi z odčitkov na merilni napravi ali od operaterja omrežja;
  • Kopija računa za dobavo plina iz katerega je razvidno merilno mesto, operater, naziv ter naslov operaterja sistema;
  • Dokazilo o trajnem zmanjšanju porabe zemeljskega plina – račun, ki bo dokazoval investiranje v OVE ali URE ukrepe (to so: izvajanje energetskih storitev, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, prenova stavbnega ovoja, zamenjava tehničnih in energetskih sistemov, ki pomenijo trajno zmanjšanje porabe plina) ter opis investicije.

Vse informacije bodo sproti objavljene na tej spletni strani.

Kontakt

E-pošta: plin-povracila@borzen.si
Telefon: 01 620 76 55
Uradne ure: vsak delovnik od 9h do 11h in od 13h do 15h.

Povezave

Navodila

Z namenom, da bi bila vaša vloga izpolnjena pravilno, pred izpolnjevanjem obvezno preberite Navodila.