SORAZMERNO POVRAČILO PRISPEVKA ZARADI PROSTOVOLJNEGA ZMANJŠANJA ODJEMA PLINA

Oddaja vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina skladno z javnim pozivom (Uradni list RS, št. 94/2023 z dne 1. 9. 2023) ni več mogoča.

Oddaja vloge je bila mogoča do vključno 30. septembra 2023.

Ukrep sorazmernega povračila prispevka OVE + SPTE (prispevek sicer znaša 0,99045 EUR/MWh) zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina je bil prvenstveno namenjen večjim poslovnim odjemalcem:

  • Povprečen poslovni odjemalec na prenosnem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejel povračilo v znesku ca. 4.500 EUR;
  • Povprečen poslovni odjemalec na distribucijskem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejel povračilo v znesku ca. 20 EUR;
  • Gospodinjstvo s povprečnim odjemom zemeljskega plina bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejelo povračilo v znesku ca. 1 EUR;

sicer pa so bili povračila upravičeni vsi končni odjemalci, ki so izkazovali:

  • trajno zmanjšano porabo zemeljskega plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo zemeljskega plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let in hkrati
  • da je bilo zmanjšanje porabe zemeljskega plina doseženo z investiranjem v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Podrobnejše informacije so na voljo v Javnem pozivu za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina.

Kontakt

E-pošta: plin-povracila@borzen.si
Telefon: 01 620 76 55
Uradne ure:
ponedeljek; 9-11h in 13-15h
sreda; 9-11h in 13-15h
petek: od 9-12 ure

Povezave